O NAS

Kim jesteśmy?

Kim jesteśmy?

Profesjonalizm, jakość i możliwość uzyskania nowego zawodu mediatora.

Centrum Szkoleń i Certyfikacji Akademia Bliżej prowadzi kursy i szkolenia rozwijające potencjał i kompetencje mediatorów oraz w skuteczny sposób przygotowuje Uczestnika do potwierdzenia kwalifikacji z obszaru mediacji zatwierdzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości i włączonych do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Akademia Profesjonalnego Mediatora APM – mediacje sądowe i pozasądowe® powstała w wyniku wieloletnich doświadczeń praktyków, ekspertów z zakresu mediacji, prawa i kompetencji psychospołecznych.

Efektem jakości naszych usług jest współpraca jako Partner Merytoryczny z Uczelniami m.in. z Uniwersytetem Humanistyczno-Społecznym SWPS we Wrocławiu, Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej, Collegium Da Vinci w Poznaniu.

Edukacja Kursantów opiera się o system kształcenia VCC (ang. Vocational Competence Certificate) oraz APM (Akademii Profesjonalnego Mediatora®) Systemem walidacji  efektów kształcenia zgodnie z ZSK oraz certyfikacji przeprowadzany jest przez uprawnioną Instytucję Certyfikującą  z zachowaniem rozdzielności w procesie edukacji i walidacji.

Co nas wyróżnia?

Kurs daje odpowiedz nie tylko na pytanie „jak”, ale także „dlaczego” ludzie zachowują się w określony sposób w sytuacjach konfliktowych i kryzysach oraz czy te zachowania mogą być modyfikowane.

Uczymy warsztatu pracy mediatora, opierając się na modelu PBI™ w podejściu poznawczym, behawioralnym i interpersonalnym oraz opartym na dowodach.

Wiedza jest przekazywana w poszczególnych specjalizacjach w Akademii Rozwoju Kompetencji EduMentor na poziomie podstawowym i zaawansowanym – Master Class.

Dlaczego warto?

Wysoka jakość naszych szkoleń potwierdzona znakiem jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno Szkoleniowych MSUES przyznawanym przez samorząd instytucjom, które realizują usługi na najwyższym poziomie.

   10 lat doświadczenia na rynku edukacyjnym

   20 tysięcy godzin szkoleniowych i ponad 2000 Uczestników kursów z zakresu mediacji, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, coachingu i mentoringu kompetencji psychospołecznych, prawa w szkoleniach realizowanych m.in.: dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie i Poznaniu, Urzędu Celnego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Uniwersytetu Śląskiego, licznych ośrodków pomocy społecznej  oraz kancelarii adwokackich i radcowskich (w zakładce referencje opinie)

   Setki  Uczestników kursów z mediacji w ramach dofinansowania unijnego w ankietach ewaluacyjnych w Bazie Usług Rozwojowych oceniło nasze usługi edukacyjne na najwyższym poziomie 4,9-5 w skali pięciostopniowej

   Dziesiątki przeprowadzonych egzaminów wraz z walidacją i certyfikacją VCC  w dwóch ostatnich latach z zakresu mediacji, coachingu, trenera oraz przygotowanych do walidacji i certyfikacji zgodnie z efektami kształcenia Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK)

     Opracowany moduł wraz z podręcznikiem  Mediacje sądowe i pozasądowe w systemie kształcenia VCC

 Akademia Bliżej Partnerem Merytorycznym w realizacji studiów podyplomowych z mediacji, negocjacji i rozwiązywania konfliktów w prestiżowym Uniwersytecie Humanistyczno społecznym SWPS

    Autorskie narzędzia rozwojowe skuteczne w mediacjach i negocjacjach takie jak: Coaching konfliktu – budowanie porozumienia w organizacji®, Model PBI™ oparty na podejściu poznawczym, behawioralnym i interpersonalnym

  Dofinansowania kursów i szkoleń w ramach projektu Akademia Menedżera  EduMentor dla MiŚP poprzez Bazę Usług Rozwojowych w kwalifikacji Rozwiązywanie konfliktów w organizacji

    Współpraca ze specjalistami: konsultanci oraz trenerzy certyfikowani VCC, EduMentor którzy specjalizują się w metodologii: MTQ48- opierającej się na badaniu siły i odporności psychicznej, MindSonar, ip121

     Stały zespół współpracujący: 15 trenerów z ponad 15-letnim doświadczeniem w edukacji oraz 8 egzaminatorów, asesorów i doradców walidacyjnych

     Pełną ofertę  kursów certyfikowanych  zakresu rozwoju kompetencji zawodowych i osobistych znajdą Państwo na stronie głównej https://www.akademia-blizej.eu/