E-learning to inaczej szkolenia  elektroniczne ( e-szkolenia).Są one formą edukacji zdalnej. Cechą charakterystyczną szkoleń elektronicznych jest to, że treści szkoleniowe oraz procesy monitorowania nauki i wspierania uczestników szkoleń przez trenera/mentora są realizowane w całości z użyciem technologii teleinformatycznych lub w sposób mieszany ( e-learning+ trening)

Certyfikacja efektów uczenia się wiąże się z oceną aktywności kursanta poprzez zaliczenie poszczególnych modułów testem wiedzy

Nasze szkolenia/kursy proponujmy Uczestnikom w trybie mieszanym:

poznawczy i motywacyjny aspekt-wiedza teoretyczna jest udostępniana i rozwijana w systemie e-szkolenia. Mentor/trener zaś przekazuje wiedzę z zakresu technik np. negocjacyjnych i mediacyjnych, prawnych aspektów związanych z mediacjami.

E-szkolenie z zakresu dowolnych kompetencji interpersonalnych wymaga uzupełnienia o trening behawioralny i (lub ) coaching, których celem będzie rozwój umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy do realizacji zadań w kontaktach z innymi ludzmi.

E-szkolenia proponujemy także naszym Uczestnikom w celu uzupełnienia lub wyrównania poziomu wiedzy kursantów oraz celem przygotowania się do procesu walidacji określonych kwalifikacji.

Na platformie e-learningowej moodle Akademia Bliżej posiada kursy i szkolenia, które są udostępnione w wersji tradycyjnej i mieszanej.

Login i hasła otrzymuje Uczestnik kursu po dokonaniu zgłoszenia na dany kurs i spełnieniu formalności organizacyjnych.